Co nabízím?

-> speciálně pedagogickou péči se zaměřením na jazykovou edukaci a reedukaci

-> reedukaci SPU a chování, etopedickou diagnostiku, pracuji s dětmi s vývojovými problémy/ přidružené diagn.- formy autismu aj./

-> konzultace s pedagogy

-> posílení školních dovedností dítěte- komunikace se školou

-> grafomotorická cvičení

-> přípravu předškoláků na ZŠ,   ŠKOLNÍ ZRALOST

-> posílení zrakové a sluchové paměti

-> výchovné poradenství

-> pracuji s programem Kupoz

Co je Kupoz?

Je určen pro děti 8-12 let, které potřebují zlepšit svou pozornost a zrychlit psychomotorické tempo při zvládání výukových dovedností. program je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurologickými potížemi, poruchami učení apod.

Těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka.

Program trvá 15 týdnů, pracuje se denně 10-15 min., jednou za 14 dní proběhne instruktáž vedená speciálním pedagogem.

Cvičení jsou hravá a děti baví. Individuální přístup je samozřejmostí.


Kdo jsem?

Jsem speciální pedagog, 12let jsme pracovala s dětmi od 15-18let, v současné době pracuji  ve školním poradenském pracovišti.

Provádím systematickou péči pro  žáky na ZŠ

/ výchovné problémy, posílení školních dovedností, neurologické potíže , reedukační činnost specifických a nespecifických poruch učení /

Individuální přístup je pro mě samozřejmostí!