Nová služba od 1.9.2023

Z pohodlí domova Váš poradce pro rodinu

Pomocí videohovoru je možná konzultace a poradenství přes WhatsApp, ZOOM,  Skype.

 

Objednání je možné i zde

Služby - nabízím poradenství v oblasti prevence školní neúspěšnosti, reedukace SPU/ specifických poruch učení/ a SPCH/ specifických poruch chování/, rodinné poradenství, mediační konzultace, mentoring, pedagogickou  podporu.

            -nabízím  depistážní činnost v MŠ, ZŠ v rámci prevence školní neúspěšnosti

            - mediační konzultace+ semináře

            - pedagogickou podpora

Pracuji se stimulačním programem Maxík/ grafomotorická cvičení/, Kupoz/ rozvoj pozornosti/ a Ropratem/ rozvoj pracovního tempa/


KOMU JSOU MÉ SLUŽBY URČENY?

- dětem předškolního a  školního věku od 4-5let-18let/ dle idividuál.problému/

- dětem se SPU/ dyslexie,dysgrafie,dysortografie,dyskalkulie,dyspraxie/, SPCH- specifické poruchy chování

- klientům s poruch. pozornosti

- práce se SEBEVĚDOMÍM DÍTĚTE , DOSPÍVAJÍCH I DOSPĚLÝCH/ strach/


-klientům se zrakových a sluchovým postižením

- pedagogům v rámci pedagogické intervence

-rodinám s dítětem či adolescentem s potížemi s chováním 
- rodinné  poradenstvi  

- pro rodiny s ohledem na rodinné poradenství


Vzdělání: VŠ magisterské studium speciální pedagogiky

Kurzy: attechment- nové formy terapeutických metod vhodných pro práci s rodinou při podpoře vazby mezi vztahovými osobami a dítětem

        :osvědčení o účasti ve vzdělávacím programu-,,Rodina dítěte v ústavní výchově"

       : PPP- Kurz vývojové dysfázie

       : prevence rizikového chování dětí a mládeže

       : výcvik rodinného poradce vedený PVŠ psychosociálních studií /trvající  3roky/

       : absolvování programu Kupoz/ 8-12let/, Maxík/ 5-7let /, Ropratem / 8-16let/

       : program pro děti 5-7let Zipyho kamarádi- řešení obtížných situací, učení soc. dovedností

       : kurz ergonomie  psaní, rozvoj grafomotoriky a dětské kresby   / lateralizace, diagnostika/   
        :  Výcvikový kurz diagnostikiky  Dětské  kresby- Mgr. Zdeněk  Altman

        : Psychopatologie rodiny/ Mgr. J.Kulhánek-vedený PVSPS/

        : Kurz Kaligrafie

         : Sandplaying- stres a trauma u dětí - Aneb když jsou slova daleko.
Sandplaying je určen dětem od 3let po konečnost  života. Možnost dívat se na problém z jiného pohledu.👍
Sandplaying je to, jako by z hlubokých vrstev NEVĚDOMÍ najednou stalo viditelné něco, co bylo dříve NEVIDITELNÉ  

Jak mi může pomoci?

  • ideální pro děti už od nejranějšího věku s problémy chování, učení, terapie traumatu, podpora v rodinných krizích
  • pro dospělé v krizových a obtížných situacích. Pomůže Vám nahlédnout situaci nově a správně se rozhodnout, okamžitě sníží úroveň vnitřního napětí.
  • vztahové problémy
  • párová nebo rodinná terapie - možnost vzájemné komunikace v jiné, hlubší rovině
  • vynikající jako nástroj sebepoznání a vniřního růstu - objevíte nástroje, jak komunikovat se svou hlubinnou psychikou, rozvíjet svou tvořivost
  • účinný nástroj změny - začnete reagovat jinak, efektivněji. Možnost konstelovat lépe i své životní okolnosti.
,,Chválit  a povzbuzovat dítě  je stokrát  účinnější  než hrozit  a trestat "


E-mail

alikozlerova@seznam.cz

Zavolejte mi

+420 608 043 090


Ráda bych Vám představila publikaci Háčka- edukační karty velkého formátu
Hravou formou děti pochopí smysl diakritiky ve slovech. Děti s kartami mohou hrát pexeso, pantomimu aj. slovní hravé aktivity, např:

-Dětem ukážeme kartu, dítě slovo přečte a vymyslí větu. Touto formou si rozvíjí slovní zásobu.

- Děti hrají pexeso tak, že hledají vždy slovo podobné slovu, které řeknou

- 10karet dáme  na stůl, děti si je přečtou. Po 20vteřinách děti zavřou oči a zmizí jedna karta. Děti musí určit, jaké slovo zmizelo. Toto cvičení je výborné na rozvoj pozornosti a recentní paměti. Podle náročnosti karty ubíráme, přidáváme.

- Dítě přečte slovo na kartě a ubírá nebo přidává čárky, háčky.

Nebojte se, součástí publikace je i metodika:-)


Děkuji Alžbětce za krásné  obrázky🙏

V případě, že Vás karty zaujaly, je možné si je objednat za cenu 600Kč +poštovnéOd prosince 2023 je v prodeji má druhá publikace  Hvězdička (Česko -Italská) , která odkrývá tajemství v podobě emocí.

Od ledna 2024- edukační karty (NE)SMYSLY PRO SMYSLY
 OD března 2024 -Il Labirinto(kniha v italském jazyce)
© Mgr. Alena Kozlerová, 2023 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky