UMOŽNĚTE SVÉMU DÍTĚTI ZAŽÍT ÚSPĚCH.......


Něco málo o SPU a SPCH:

Specifické poruchy učení (SPU)- mezi  nejčastější SPU , se kterými se ve své praxi setkávám:

dyslexie- porucha čtení

dysortografie- porucha v oblasti pravopisu

dysgrafie- porucha psaní

dyskalkulie- porucha v oblasti matematických dovedností

dyspraxie- porucha motoriky

dysfázie- vývojová nemluvnost

dyslálie- patlavost, vadná výslovnost

dysortrie- porucha koordinace artikulace

Specifické poruchy chování( SPCH)- jsou charakterizovány opakovaným, přetrvávajícím agresivním asociálním nebo vzdorovitým chováním.

-ADHD- porucha pozornosti s hyperaktivitou

-ADD- porucha pozornosti